هر احساسی پیامی برای ما دارد ! …

    هر احساسی پیامی برای ما دارد ! ▪️افسردگی پیامی دارد و می‌گوید: سبک زندگیم خوب نیست و راکد بودن را باید رها کنم و به جای حس بیهوده بودن حس مفید بودن را تقویت کنم ▪️اضطراب پیامی دارد و می‌گوید: خودم را بیش از حد درگیر مسائلی کرده‌ام که ارتباطی به من ندارند […]

 

 

هر احساسی پیامی برای ما دارد !

▪️افسردگی پیامی دارد و می‌گوید: سبک زندگیم خوب نیست و راکد بودن را باید رها کنم و به جای حس بیهوده بودن حس مفید بودن را تقویت کنم

▪️اضطراب پیامی دارد و می‌گوید: خودم را بیش از حد درگیر مسائلی کرده‌ام که ارتباطی به من ندارند

▪️استرس پیامی دارد و می‌گوید: روی مسائل زندگیم تسلط ندارم و باید مهارت‌هایم را افزایش دهم و نیاز به مرتب‌تر کردن زندگیم دارم

▪️کمبود اعتماد به نفس پیامی دارد و می‌گوید: من به وعده‌هایی که به خودم می‌دهم عمل نمی‌کنم و دیگه نمی‌توانم روی خودم حساب کنم

▪️زود رنجی برای من پیامی دارد و می‌گوید: دچار خود بزرگ بینی هستم و کوچک‌ترین مخالفتی را برنمی‌تابم، چرا که تصور می‌کنم هر آنچه که می‌پندارم بی‌شک درست است

+ در واقع تمام احساس‌های منفی در باطن خود پیامی دارند و اشاره به نقطه ضعفی از ما می‌کنند