هیچوقت مردم شمال رفتنو کنار نذ …

    هیچوقت مردم شمال رفتنو کنار نذاشتن !?‍♀ ▪️جالبه بدونید ترافیک جاده چالوس ریشه در تاریخ داره. جالبه بیشتر مردم خوردرو‌های روز دنیا رو سوار میشدن + اخر هفته«شمال»/مناسبت‌ها «شمال»/سیل اومد«شمال»/کرونا اومد«شمال»/زلزله اومد«شمال»/سکه گرون شد«شمال»/دلار بالا رفت«شمال» @

 

 

هیچوقت مردم شمال رفتنو کنار نذاشتن !?‍♀

▪️جالبه بدونید ترافیک جاده چالوس ریشه در تاریخ داره. جالبه بیشتر مردم خوردرو‌های روز دنیا رو سوار میشدن

+ اخر هفته«شمال»/مناسبت‌ها «شمال»/سیل اومد«شمال»/کرونا اومد«شمال»/زلزله اومد«شمال»/سکه گرون شد«شمال»/دلار بالا رفت«شمال»

@