وسایل کشف شده از جوی‌های آب ته …

    وسایل کشف شده از جوی‌های آب تهران در شب گذشته! به اندازه یه واحد سه خوابه وسایل خونه جمع کردند!??‍♂️? ? @GizmizTel ?

 

 

وسایل کشف شده از جوی‌های آب تهران در شب گذشته!

به اندازه یه واحد سه خوابه وسایل خونه جمع کردند!??‍♂️?

? @GizmizTel ?