وقتی کسی میمیرد او را در این چ …

    وقتی کسی میمیرد او را در این چیزی که ساختن دفن میکنن و بعد از توش یه درخت رشد میکنه !?? + به بچه‌هاشون میگن؛ این درخت رو می‌بینی؟ این پدربزرگته، اونی هم که اون طرف برگ‌هاش خشک‌ شده مادربزرگته !?‍♀? @Jal

 

 

وقتی کسی میمیرد او را در این چیزی که ساختن دفن میکنن و بعد از توش یه درخت رشد میکنه !??

+ به بچه‌هاشون میگن؛ این درخت رو می‌بینی؟ این پدربزرگته، اونی هم که اون طرف برگ‌هاش خشک‌ شده مادربزرگته !?‍♀?

@Jal