ویدیوی جالب از همراهی خوانندگا …

    ویدیوی جالب از همراهی خوانندگان ایتالیایی و نوازندگان نقاط مختلف دنیا با موزیک بنی‌ آدم «شعر معروف سعدی» با صدای «علیرضا قربانی»، حال و هواش براساس شرایط این روزها در کشورهای مختلف دنیاست !??? بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به‌درد آورَد روزگار دگر عضوها را نمانَد قرار […]

 

 

ویدیوی جالب از همراهی خوانندگان ایتالیایی و نوازندگان نقاط مختلف دنیا با موزیک بنی‌ آدم «شعر معروف سعدی» با صدای «علیرضا قربانی»، حال و هواش براساس شرایط این روزها در کشورهای مختلف دنیاست !???

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به‌درد آورَد روزگار
دگر عضوها را نمانَد قرار
تو کز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

@Ja