پاسارگاد در برابر زمین لرزه تا …

    پاسارگاد در برابر زمین لرزه تا ۷ ریشتر مقاوم است !? مهندسان هخامنشی ۲۵۰۰ سال پیش با روشی که امروزه به آن “پی دو پوشه” گفته می‌شود و در ساخت نیروگاه ها استفاده می‌شود پاسارگاد را بنا کرده‌اند !?? @Ja

 

 

پاسارگاد در برابر زمین لرزه تا ۷ ریشتر مقاوم است !?

مهندسان هخامنشی ۲۵۰۰ سال پیش با روشی که امروزه به آن “پی دو پوشه” گفته می‌شود و در ساخت نیروگاه ها استفاده می‌شود پاسارگاد را بنا کرده‌اند !??

@Ja