پست اینستاگرام مهران مدیری مه …

پست اینستاگرام مهران مدیری مهران مدیری اعلام کرد دیگه نمیخواهد هیچ تصویری از او در صدا و سیمای کشور پخش بشود 🆔 @💯

پست اینستاگرام مهران مدیری

مهران مدیری اعلام کرد دیگه نمیخواهد هیچ تصویری از او در صدا و سیمای کشور پخش بشود

🆔 @💯