پوشیدن «دستکش» ویروس «کرونا» ر …

    پوشیدن «دستکش» ویروس «کرونا» را پخش می‌کند ?پژوهش‌های میدانی نشان داده که مردم اغلب از یک جفت دستکش در مکان‌های عمومی استفاده می‌کنند و بدون آنکه آن را تعویض کنند به همه سطوح دست می‌زنند. ?لمس سطوح مختلف با همان جفت دستکش یکبار مصرف میکروب‌های مضر را گسترش می‌دهد و ویروس را از […]

 

 

پوشیدن «دستکش» ویروس «کرونا» را پخش می‌کند

?پژوهش‌های میدانی نشان داده که مردم اغلب از یک جفت دستکش در مکان‌های عمومی استفاده می‌کنند و بدون آنکه آن را تعویض کنند به همه سطوح دست می‌زنند.

?لمس سطوح مختلف با همان جفت دستکش یکبار مصرف میکروب‌های مضر را گسترش می‌دهد و ویروس را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌کند./ فارس

? hannel ➣ @NiazCom_ir ™