کرونا سبب به فروش رساندن مونال …

    کرونا سبب به فروش رساندن مونالیزا شد !??‍♀ ▪️استفان دیستینگوین مدیر کمپانی فناورانه Fabernovel پیشنهاد کرد تا فرانسه تابلوی مشهور مونالیزا را به قیمت ۵۰ میلیارد دلار برای پشت سرگذاشتن بحران مالی ناشی از کروناویروس بفروشد + تابلو مونالیزا بیش از ۴ سال طول کشید تا تکمیل شه !? @Ja

 

 

کرونا سبب به فروش رساندن مونالیزا شد !??‍♀

▪️استفان دیستینگوین مدیر کمپانی فناورانه Fabernovel پیشنهاد کرد تا فرانسه تابلوی مشهور مونالیزا را به قیمت ۵۰ میلیارد دلار برای پشت سرگذاشتن بحران مالی ناشی از کروناویروس بفروشد

+ تابلو مونالیزا بیش از ۴ سال طول کشید تا تکمیل شه !?

@Ja