کرونا و اجزای داخلیشو به صورت …

    کرونا و اجزای داخلیشو به صورت سه‌بعدی ببینید«☝️?» ▪️جالبه بدونید اگر فقط ۰٫۰۰۰۰۰۰۵ گرم «حدود ۱میلیارد» کرونا در بدن فردی باشد، به کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و خیلی از انسانها فقط بخاطر همین مقدار کم مردند. فقط ۵ گرم کرونا تمام جهان رو تعطیل کرده/ تسنیم + اجزای درونیش شبیه کلم بروکلی !?? […]

 

 

کرونا و اجزای داخلیشو به صورت سه‌بعدی ببینید«☝️?»

▪️جالبه بدونید اگر فقط ۰٫۰۰۰۰۰۰۵ گرم «حدود ۱میلیارد» کرونا در بدن فردی باشد، به کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و خیلی از انسانها فقط بخاطر همین مقدار کم مردند. فقط ۵ گرم کرونا تمام جهان رو تعطیل کرده/ تسنیم

+ اجزای درونیش شبیه کلم بروکلی !??

@Ja