کلید تمام مکانهای معروف تو موز …

    کلید تمام مکانهای معروف تو موزه کلورادو !? ▪️در موزه کلیدهای کلورادو میتونید کلید همه مکانهای معروف رو بیابید.‌ کلید مخفیگاه هیتلر، قصر فرانکنشتاین، پنتاگون و حتی کلید قفسه مشروبات خانه موتزارت! این موزه ۲۰۰۰۰ کلید رو در خود جای داده + ۱۸مه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی !? @J

 

 

کلید تمام مکانهای معروف تو موزه کلورادو !?

▪️در موزه کلیدهای کلورادو میتونید کلید همه مکانهای معروف رو بیابید.‌ کلید مخفیگاه هیتلر، قصر فرانکنشتاین، پنتاگون و حتی کلید قفسه مشروبات خانه موتزارت! این موزه ۲۰۰۰۰ کلید رو در خود جای داده

+ ۱۸مه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی !?

@J