کودک ربوده شده بعد از ۳۲ سال پ …

    کودک ربوده شده بعد از ۳۲ سال پیدا شد !? ▪️کودک چینی ۲ ساله‌ای که سال ۱۹۸۸از مقابل هتلی در شهر شی‌آن ربوده شده بود، پلیس با تکنولوژی خاصی تونسته از روی عکسهای کودکی، چهره ین بزرگسالیش رو شبیه‌سازی کنه و در ۲۹ اردیبهشت به خانواده‌اش ملحق شد ▪️او در ۳۲ سال گذشته […]

 

 

کودک ربوده شده بعد از ۳۲ سال پیدا شد !?

▪️کودک چینی ۲ ساله‌ای که سال ۱۹۸۸از مقابل هتلی در شهر شی‌آن ربوده شده بود، پلیس با تکنولوژی خاصی تونسته از روی عکسهای کودکی، چهره ین بزرگسالیش رو شبیه‌سازی کنه و در ۲۹ اردیبهشت به خانواده‌اش ملحق شد

▪️او در ۳۲ سال گذشته با زندگی در کنار خانواده ناتنی‌اش، اطلاعی از ربوده شدنش نداشت. والدین تنی او طی این سالها از هر تلاشی برای یافتنش دریغ نکردن و حتی مادرش کارش رو رها کرده و سالها در ایالتهای مختلف چین به دنبال کودکش بوده

@