گرفتن عکس یادگاری با دست نوشته …

    گرفتن عکس یادگاری با دست نوشته “علی‌لاریجانی رفت” در قم ? @?

 

 

گرفتن عکس یادگاری با دست نوشته “علی‌لاریجانی رفت” در قم

? @?