گيلاس كيلویی ١٤٣٥٠٠ تومن! وضع …

    گيلاس كيلویی ١٤٣٥٠٠ تومن! وضعيت ميوه شده مثل وضعيت جنس ‌های لوكس تو مغازه ها كه از پشت شيشه فقط نگاه ميكنی و رد ميشی??‍♂️ ? @GizmizTel ? نظرات شما? ? instagram.com/gizmizco

 

 

گيلاس كيلویی ١٤٣٥٠٠ تومن!

وضعيت ميوه شده مثل وضعيت جنس ‌های لوكس تو مغازه ها كه از پشت شيشه فقط نگاه ميكنی و رد ميشی??‍♂️

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco