یه روز یه مجری ایرانی، سوال نا …

    یه روز یه مجری ایرانی، سوال ناراحت کننده نپرسید، مُرد? آخه این چه سوالیه میپرسی??‍♂️ ? @GizmizTel ?

 

 

یه روز یه مجری ایرانی، سوال ناراحت کننده نپرسید، مُرد? آخه این چه سوالیه میپرسی??‍♂️

? @GizmizTel ?