یه روش ساده برای تشخیص هندونه …

    یه روش ساده برای تشخیص هندونه !? جالبه بدونید اگه دُم هندونه خشک بود یعنی میوه به طور کامل رسیده اما اگه این دنباله سبز بود یعنی میوه زودتر از موعد چیده شده و هنوز به طور کامل نرسیده است !?? @Ja

 

 

یه روش ساده برای تشخیص هندونه !?

جالبه بدونید اگه دُم هندونه خشک بود
یعنی میوه به طور کامل رسیده اما اگه این دنباله سبز بود یعنی میوه زودتر از موعد چیده شده و هنوز به طور کامل نرسیده است !??

@Ja