یه سایت خیلی جالب، شما یه خط م …

    یه سایت خیلی جالب، شما یه خط میکشید و اون یه نقطه از کره‌ی زمین که شبیه خط شماست رو بهتون نشون میده !?? https://lines.chromeexperiments.com/ @J

 

 

یه سایت خیلی جالب، شما یه خط میکشید و اون یه نقطه از کره‌ی زمین که شبیه خط شماست رو بهتون نشون میده !??

https://lines.chromeexperiments.com/

@J