یه ویدیو جالب از تست بازیگری د …

    یه ویدیو جالب از تست بازیگری در دهه ۶۰ !??? + اون تروریسته که داره تست میگیره و شلیک میکنه هم محسن مخملبافه 🙂 @Ja

 

 

یه ویدیو جالب از تست بازیگری در دهه ۶۰ !???

+ اون تروریسته که داره تست میگیره و شلیک میکنه هم محسن مخملبافه 🙂

@Ja