یه کشف جالب، یه نگاه بندازین ب …

    یه کشف جالب، یه نگاه بندازین به کف دستتون !?? ▪️کف دستِ راستتون قیمت دلار نوشته شده !✋ ▪️کف دستِ چپتون قیمت پراید نوشته شده !? + از این به بعد هروقت به دستتون نگاه کنید یاد بدبختیاتون میفتین !?‍♀ @Jal

 

 

یه کشف جالب، یه نگاه بندازین به کف دستتون !??

▪️کف دستِ راستتون قیمت دلار نوشته شده !✋
▪️کف دستِ چپتون قیمت پراید نوشته شده !?

+ از این به بعد هروقت به دستتون نگاه کنید یاد بدبختیاتون میفتین !?‍♀

@Jal