✅اینترنت ایرانسل ظاهرا برای هم …

✅اینترنت ایرانسل ظاهرا برای همه وصل شده ✅ همراه اول هم در بعضی نقاط وصل شده 🆔 @💯

✅اینترنت ایرانسل ظاهرا برای همه وصل شده

✅ همراه اول هم در بعضی نقاط وصل شده

🆔 @💯