✅حفظ لطافت پوست ? ❶ق.غ گلیسیر …

    ✅حفظ لطافت پوست ? ❶ق.غ گلیسیرین ❶ق.غ گلاب ❶عدد لیموی تازه ?گلاب وگلیسیرین را باهم مخلوط و آب لیمو را اضافه کنید تا مخلوط شود؛ روی تمام قسمت دست بمالید (❷بار در روز) ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @Te

 

 

✅حفظ لطافت پوست ?

❶ق.غ گلیسیرین
❶ق.غ گلاب
❶عدد لیموی تازه

?گلاب وگلیسیرین را باهم مخلوط و آب لیمو را اضافه کنید تا مخلوط شود؛ روی تمام قسمت دست بمالید (❷بار در روز)

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @Te