✅ باروری بانوان ✍پژوهش‌ها نشا …

    ✅ باروری بانوان ✍پژوهش‌ها نشان می‌دهند بیش از ۷۵ درصد از زنانی که شب‌ها به میزان کافی استراحت می‌کنند در مقایسه با ۳۳ درصد از بانوانی که شب‌ها به میزان طولانی بیدار می‌مانند از شانس باروری برخوردارهستند. ┅❅❈❅┅ ➥🏵 @

 

 

✅ باروری بانوان

✍پژوهش‌ها نشان می‌دهند بیش از ۷۵ درصد از زنانی که شب‌ها به میزان کافی استراحت می‌کنند در مقایسه با ۳۳ درصد از بانوانی که شب‌ها به میزان طولانی بیدار می‌مانند از شانس باروری برخوردارهستند.

┅❅❈❅┅
➥🏵 @