❌ورود مسافران به مازندران و اح …

    ❌ورود مسافران به مازندران و احتمال اوج گیری کرونا رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: ?تقریبا تمام شهرهای استان مازندران در وضعیت زرد و قرمز هستند ?اگر تعاملات اجتماعی بدون رعایت نکات بهداشتی صورت بگیرد، استان در وضعیت بدی قرار می گیرد ? @GizmizTel ?

 

 

❌ورود مسافران به مازندران و احتمال اوج گیری کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

?تقریبا تمام شهرهای استان مازندران در وضعیت زرد و قرمز هستند

?اگر تعاملات اجتماعی بدون رعایت نکات بهداشتی صورت بگیرد، استان در وضعیت بدی قرار می گیرد

? @GizmizTel ?