❗️ازهمسرتان نپرسید که ارضا شدی …

    ❗️ازهمسرتان نپرسید که ارضا شدی یا نه! ?نباید در حین رابطه از همسرتان این پرسش را مطرح کنید که ارضا شدی یا نه؟ ▪️چرا که مطرح کردن این پرسش می تواند این ذهنیت را در همسر شما ایجاد کند که شما دیگر از ادامه خسته شدید و صرفا دارید تلاش می کنید برای […]

 

 

❗️ازهمسرتان نپرسید که ارضا شدی یا نه!

?نباید در حین رابطه از همسرتان این پرسش را مطرح کنید که ارضا شدی یا نه؟

▪️چرا که مطرح کردن این پرسش می تواند این ذهنیت را در همسر شما ایجاد کند که شما دیگر از ادامه خسته شدید و صرفا دارید تلاش می کنید برای ارضا کردن او و خودتان لذتی از این رابطه نمی برید.
▪️برای همین بعید نیست با پاسخ آره ارضا شدم، یا اینکه نه دیگه ادامه نده مواجه بشید با توجه به شناختی که از همسرتان پیدا می کنید این شما هستید که از حالات و نشانه ها باید متوجه شوید که او به ارگاسم نزدیک است یا خیر.

#زناشویی

Join ➣ @☜