❗️انتقال کرونا از صحبت کردن و …

    ❗️انتقال کرونا از صحبت کردن و ریز ذره‌های بزاق! ?محققان تخمین زدند که با توجه به میزان غلظت کرونا در بزاق دهان،‌ اگر فردی آلوده با صدای بلند سخن بگوید، هر دقیقه بیش از ۱۰۰۰ ریز قطره حاوی ویروس از دهان به بیرون پرتاب می‌شود. ?احتمال معلق ماندن این ذرات در یک فضای […]

 

 

❗️انتقال کرونا از صحبت کردن و ریز ذره‌های بزاق!

?محققان تخمین زدند که با توجه به میزان غلظت کرونا در بزاق دهان،‌ اگر فردی آلوده با صدای بلند سخن بگوید، هر دقیقه بیش از ۱۰۰۰ ریز قطره حاوی ویروس از دهان به بیرون پرتاب می‌شود.
?احتمال معلق ماندن این ذرات در یک فضای بسته ۸ دقیقه و شاید هم کمی بیشتر باشد.
?محققان دریافتند که کرونا به احتمال بسیار زیاد از طریق حرف زدن عادی منتقل می‌شود.

#کرونا

Join ➣ @Dr_SalamatX ☜