❗️اگر با كودک خود مرتب صحبت کن …

    ❗️اگر با كودک خود مرتب صحبت کنید و همیشه به او یادآور شوید که پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید: ▫️کودک هم یاد می‌ گیرد مشکلات و رازهای خود را با شما در ميان بگذارد. #تربیت_فرزند Join ➣ ☜

 

 

❗️اگر با كودک خود مرتب صحبت کنید و همیشه به او یادآور شوید که پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید:

▫️کودک هم یاد می‌ گیرد مشکلات و رازهای خود را با شما در ميان بگذارد.

#تربیت_فرزند

Join ➣ ☜