❗️اگر کودکی قد بلند می خواهید، …

    ❗️اگر کودکی قد بلند می خواهید، جعفری را در برنامه غذایی اش قرار دهید! ▫️بی اشتهایی با سوپ جعفری از بین می رود (روی سوپ لحظه آخر جعفری بریزید) ▫️تب، سرخک، آسم و بوی بد دهان با جعفری نابود می شود. #تغذیه_کودک Join ➣ ☜

 

 

❗️اگر کودکی قد بلند می خواهید، جعفری را در برنامه غذایی اش قرار دهید!

▫️بی اشتهایی با سوپ جعفری از بین می رود (روی سوپ لحظه آخر جعفری بریزید)
▫️تب، سرخک، آسم و بوی بد دهان با جعفری نابود می شود.

#تغذیه_کودک

Join ➣ ☜