❗️برای همسر خود نقش یك زن حساس …

    ❗️برای همسر خود نقش یك زن حساس و شكننده را بازی نكنید. ?زیرا این حالت شما باعث میشه همسرتان فكر كند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگه باعث رنجش‌ شما میشه. #زناشویی Join ➣ @☜

 

 

❗️برای همسر خود نقش یك زن حساس و شكننده را بازی نكنید.

?زیرا این حالت شما باعث میشه همسرتان فكر كند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگه باعث رنجش‌ شما میشه.

#زناشویی

Join ➣ @☜