❗️بیدار ماندن زیاد باعث: ?از …

    ❗️بیدار ماندن زیاد باعث: ?از بین رفتن رطوبت های اصلی بدن ?اختلال در هضم غذا ?خشکی مغز ?و در نهایت اختلالات مغزی می شود. Join ➣ @Dr_SalamatX ☜

 

 

❗️بیدار ماندن زیاد باعث:

?از بین رفتن رطوبت های اصلی بدن
?اختلال در هضم غذا
?خشکی مغز
?و در نهایت اختلالات مغزی می شود.

Join ➣ @Dr_SalamatX ☜