❗️بیشتر از ۷۰ هزار عصب در انته …

    ❗️بیشتر از ۷۰ هزار عصب در انتهای هر پا وجود دارد به همین دلیل است که بسیاری از بیماری‌ ها از کف پا درمان می شود. ▫️سعی کنید هر شب کف‌ پا را با روغن زیتون ماساژ دهید این کار درد بدن را کاهش می‌دهد، پوست را با طراوت می‌ کند، سالخوردگی و […]

 

 

❗️بیشتر از ۷۰ هزار عصب در انتهای هر پا وجود دارد به همین دلیل است که بسیاری از بیماری‌ ها از کف پا درمان می شود.

▫️سعی کنید هر شب کف‌ پا را با روغن زیتون ماساژ دهید این کار درد بدن را کاهش می‌دهد، پوست را با طراوت می‌ کند، سالخوردگی و التهاب را کم، از عفونت جلوگیری می کند.

Join ➣ ☜