❗️خوابیدن در حالت عصبانیت یا غ …

    ❗️خوابیدن در حالت عصبانیت یا غم باعث استرس و ماندگار شدن خاطرات بد در ذهن می شود. ?حتما ذهن خود را قبل از خواب آرام کنید. نوشتن به شما کمک خواهد کرد. Join ➣ @☜

 

 

❗️خوابیدن در حالت عصبانیت یا غم باعث استرس و ماندگار شدن خاطرات بد در ذهن می شود.

?حتما ذهن خود را قبل از خواب آرام کنید. نوشتن به شما کمک خواهد کرد.

Join ➣ @☜