❗️خوش قولی برای خانم‌ ها خیلی …

    ❗️خوش قولی برای خانم‌ ها خیلی مهم است. پس یا قول کاری را ندهید یا اگر قول دادید حتما آن را عملی کنید. ?اگر هم از پس کاری بر‌نمی‌ آیید اصلا قولش را ندهید. #زناشویی Join ➣ @☜

 

 

❗️خوش قولی برای خانم‌ ها خیلی مهم است. پس یا قول کاری را ندهید یا اگر قول دادید حتما آن را عملی کنید.

?اگر هم از پس کاری بر‌نمی‌ آیید اصلا قولش را ندهید.

#زناشویی

Join ➣ @☜