❗️در مقابل شوهر خود با حالت اف …

    ❗️در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشيد. ▫️او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنيد. #زناشویی Join ➣ ☜

 

 

❗️در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشيد.

▫️او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنيد.

#زناشویی

Join ➣ ☜