❗️علائم آب مروارید چه می تواند …

    ❗️علائم آب مروارید چه می تواند باشد؟ ?دید کم در شب ?دو یا چند بینی ?افزایش دید نزدیک ?کم رنگ شدن رنگ ها ?تار شدن بینایی ?حساسیت به روشنایی ▫️درمان قطعی: جراحی Join ➣ @Dr_SalamatX ☜

 

 

❗️علائم آب مروارید چه می تواند باشد؟

?دید کم در شب
?دو یا چند بینی
?افزایش دید نزدیک
?کم رنگ شدن رنگ ها
?تار شدن بینایی
?حساسیت به روشنایی

▫️درمان قطعی: جراحی

Join ➣ @Dr_SalamatX ☜