❗️چگونه موهای خود را کوتاه کنی …

    ❗️چگونه موهای خود را کوتاه کنیم؟ ▫️نوک موها را اگر به صورت عمودی بزنید نازک و اگر به صورت افقی بزنید ضخیم خواهد شد ▫️استفاده از قیچی به صورت زاویه دار و همینطور پیچاندن موها، کمک می کند نوک موها بعد از برش حالتی طبیعی داشته باشد. ▫️اگر موهایتان را به صورت افقی […]

 

 

❗️چگونه موهای خود را کوتاه کنیم؟

▫️نوک موها را اگر به صورت عمودی بزنید نازک و اگر به صورت افقی بزنید ضخیم خواهد شد
▫️استفاده از قیچی به صورت زاویه دار و همینطور پیچاندن موها، کمک می کند نوک موها بعد از برش حالتی طبیعی داشته باشد.
▫️اگر موهایتان را به صورت افقی بزنید، این ریسک وجود دارد که لایه های موهایتان حالتی غیر طبیعی پیدا کند.

➕کوتاه کردن چتری:

?برای زدن نوک چتری ها، ابتدا آن ها را به ۳ قسمت تقسیم کنید: جلو و کناره ها. دو قسمت کناری را می توانید با گیره عقب نگه دارید.
?قسمت جلو را بپیچانید و با برش نقطه ای شکلی طبیعی به آن دهید. گیره ی دو قسمت کناری را باز کنید و قد آن ها را هر قدر که مایلید کوتاه کنید.

▫️برای تعیین مقداری که می خواهید از موهایتان کوتاه کنید بعد از آن که طبق شکل دم اسبی کردید، از یک خط کش استفاده کنید و از انگشتان تان یا یک گیره ی مو برای مشخص کردن مقدار مورد نظر کمک بگیرید. لازم نیست مقدار خیلی زیادی از آن ها را کوتاه کنید و یک مقدار کم هم کفایت می کند.

Join ➣ @Dr_SalamatX ☜