❗️کاهش ۷۵ درصدی احتمال انتقال …

    ❗️کاهش ۷۵ درصدی احتمال انتقال کرونا با استفاده از ماسک‌ ▫️طبق بررسی‌ های انجام شده توسط یک تیم تخصصی در هنگ کنگ، میزان انتقال ویروس از طریق ذرات موجود در هوا یا قطرات تنفسی هنگام استفاده از ماسک‌ ها تا حدود ۷۵ درصد کاهش می‌یابد. #کرونا Join ➣ ☜

 

 

❗️کاهش ۷۵ درصدی احتمال انتقال کرونا با استفاده از ماسک‌

▫️طبق بررسی‌ های انجام شده توسط یک تیم تخصصی در هنگ کنگ، میزان انتقال ویروس از طریق ذرات موجود در هوا یا قطرات تنفسی هنگام استفاده از ماسک‌ ها تا حدود ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.

#کرونا

Join ➣ ☜