?فراموش نکنیم: ?از دشمنی تا دو …

    ?فراموش نکنیم: ?از دشمنی تا دوستی یک لبخند ?از جدائی تا پیوند یک قدم ?از توقف تا پیشرفت یک حرکت ?از کینه تا بخشش یک گذشت ?و از نفرت تا علاقه یک محبت فاصله است ?مواظب این یک ها باشیم ┅┅❅❈❅┅┅ Chanel ➥? @TebeBoo

 

 

?فراموش نکنیم:
?از دشمنی تا دوستی یک لبخند
?از جدائی تا پیوند یک قدم
?از توقف تا پیشرفت یک حرکت
?از کینه تا بخشش یک گذشت
?و از نفرت تا علاقه یک محبت فاصله است

?مواظب این یک ها باشیم

┅┅❅❈❅┅┅
Chanel ➥? @TebeBoo