??امروز آخرين روزِ آخرين ارديب …

    ??امروز آخرين روزِ آخرين ارديبهشتِ آخرين سالِ، قرن ماست! دیگر هيچ ارديبهشتی با هزار و سيصد و نود و…. شروع نميشود! ??وقت خداحافظی با بوی ناب باران و شکوفه رسید… ??در انتهای این آخرین‌ترین اردیبهشت اینگونه برایتان آرزو می‌کنم خدای بزرگ نصیبتان کند هر آنچه از خوبی ها و عشق آرزو دارید? ? […]

 

 

??امروز آخرين روزِ آخرين ارديبهشتِ آخرين سالِ، قرن ماست!
دیگر هيچ ارديبهشتی با هزار و سيصد و نود و…. شروع نميشود!

??وقت خداحافظی با بوی ناب باران و شکوفه رسید…

??در انتهای این آخرین‌ترین اردیبهشت
اینگونه برایتان آرزو می‌کنم
خدای بزرگ نصیبتان کند
هر آنچه از خوبی ها
و عشق
آرزو دارید?

? @GizmizTel ?