?پنج راز طلایی آرامش _ قضاوت …

?پنج راز طلایی آرامش _ قضاوت دیگری تاثیری بر زندگی من ندارد . _مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند . _از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمیکنم . _ کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هر […]

?پنج راز طلایی آرامش

_ قضاوت دیگری تاثیری بر زندگی من ندارد .

_مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند .

_از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمیکنم .

_ کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هر چند من هرگز متوجه نشوم .

_ دنیا سخاوتمندتر از آن است که موفقیت کسی ، راه موفقیت مرا تنگ کند…
┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli