? ناخنک چشم ☘️ از برگ درخت ان …

    ? ناخنک چشم ☘️ از برگ درخت انگور جوشانده ای تهیه کرده و روزانه چندین بار با آن چشم خود را بشویید. ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeBooAli

 

 

? ناخنک چشم

☘️ از برگ درخت انگور جوشانده ای تهیه کرده و روزانه چندین بار با آن چشم خود را بشویید.

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli