? تقویت ذهن بچه ? ?۵ عدد مویز …

    ? تقویت ذهن بچه ? ?۵ عدد مویز (کشمش انگور سیاه بدون هسته) بخورد ?از مخلوط زنجفیل پرورده در عسل طبیعی، یک قاشق چای‌خوری بخورد ?غذای اصلی تازه و غذا کمکی تازه بخورد ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeB

 

 

? تقویت ذهن بچه ?

?۵ عدد مویز (کشمش انگور سیاه بدون هسته) بخورد

?از مخلوط زنجفیل پرورده در عسل طبیعی، یک قاشق چای‌خوری بخورد

?غذای اصلی تازه و غذا کمکی تازه بخورد

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeB