🔆 برای کاهش فشارخون، پاهای خود …

    🔆 برای کاهش فشارخون، پاهای خود را در آب گرم بگذارید و خیس کنید 👌 🔵 گذاشتن پاهای خود در آب واقعاً گرم اما قابل تحمل به شما کمک میکند تا سر و گردن خود را خنک نگه دارید و از هجوم خون به مغز جلوگیری کنید. یک سطل یا یک لگن بردارید […]

 

 

🔆 برای کاهش فشارخون، پاهای خود را در آب گرم بگذارید و خیس کنید 👌

🔵 گذاشتن پاهای خود در آب واقعاً گرم اما قابل تحمل به شما کمک میکند تا سر و گردن خود را خنک نگه دارید و از هجوم خون به مغز جلوگیری کنید. یک سطل یا یک لگن بردارید و آن را با آب گرم پر کنید.
🟠 سپس روی یک صندلی بنشینید و پاهای خود را برای چند دقیقه در آب قرار دهید، خون از سرتان به سمت پاهای شما حرکت می کند و فشار خون شما به آرامی به حالت عادی بازمی گردد

Join ➣ @Dr_