?سوال یکی از دوستانسلاممن چ …

    ?سوال یکی از دوستان سلام من چندسال هست معده ام ناراحته واسیدمعده بالایی دارم تاحدی که صبح ازخواب بیدارمیشم حالت تهوع دارم واسیدمعده ام میزنه بالا واگربالانیارم تاشب حالم بده همش احساس میکنم ترش کردم برای اسیدمعده ام چه پیشنهادی دارید خیلی ممنون ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeBooAli

 

 

?سوال یکی از دوستان

سلام
من چندسال هست معده ام ناراحته واسیدمعده بالایی دارم تاحدی که صبح ازخواب بیدارمیشم حالت تهوع دارم واسیدمعده ام میزنه بالا واگربالانیارم تاشب حالم بده همش احساس میکنم ترش کردم برای اسیدمعده ام چه پیشنهادی دارید خیلی ممنون
┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli