? چه‌نوع “#خواب” روزانه‌ای باع …

    ? چه‌نوع “#خواب” روزانه‌ای باعث #آسیب_جسمی به روزه‌دار می‌شود؟! ♻️ برخی از #روزه‌داران برای غلبه بر ضعف جسمی یا عطش در ایام روزه‌‌داری، بخش زیادی از طول روز خود را با خواب می‌گذرانند! اما باید توجه داشت که خواب طول روز در صورت عدم‌رعایت تدابیر آن می‌تواند لطمات جدی را به سلامت وارد […]

 

 

? چه‌نوع “#خواب” روزانه‌ای باعث #آسیب_جسمی به روزه‌دار می‌شود؟!

♻️ برخی از #روزه‌داران برای غلبه بر ضعف جسمی یا عطش در ایام روزه‌‌داری، بخش زیادی از طول روز خود را با خواب می‌گذرانند! اما باید توجه داشت که خواب طول روز در صورت عدم‌رعایت تدابیر آن می‌تواند لطمات جدی را به سلامت وارد کند.

#خواب_روز

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli