?فیلم دیگری از محمد عزیزی نمای …

    ?فیلم دیگری از محمد عزیزی نماینده مجلس که اومده بود مشکل مردم و کارخانه ها رو حل کنه، اما حالا خودش متهم به درست کردن مشکل برای مردمه و به ۶۱ ماه حبس محکوم شده نماینده‌های جدید مواظب باشن به جای حل کردن مشکلات مردم، براشون مشکل جدید درست نکنن! ? @GizmizTel ?

 

 

?فیلم دیگری از محمد عزیزی نماینده مجلس که اومده بود مشکل مردم و کارخانه ها رو حل کنه، اما حالا خودش متهم به درست کردن مشکل برای مردمه و به ۶۱ ماه حبس محکوم شده

نماینده‌های جدید مواظب باشن به جای حل کردن مشکلات مردم، براشون مشکل جدید درست نکنن!

? @GizmizTel ?