?نشانه‌های اولیه از غلبه بر وی …

    ?نشانه‌های اولیه از غلبه بر ویروس کرونا! امیدواری برای تولید واکسن؟! ?کمپانی آمریکایی Moderna در خبری اعلام کرد واکسن ضد کرونایش جواب داده و ویروس را بلوکه کرده است ? @GizmizTel ?

 

 

?نشانه‌های اولیه از غلبه بر ویروس کرونا! امیدواری برای تولید واکسن؟!

?کمپانی آمریکایی Moderna در خبری اعلام کرد واکسن ضد کرونایش جواب داده و ویروس را بلوکه کرده است

? @GizmizTel ?