?بلایی که کرونا سر پرستار ۴۳ س …

    ?بلایی که کرونا سر پرستار ۴۳ ساله آورد! ?مایک شولتز، پرستار ۴۳ ساله بیمارستان ماساچوست عکس قبل و بعد خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد در مبارزه ۵۷ روزه با کرونا ۲۲ کیلوگرم وزن کم کرده است ? @GizmizTel ? نظرات شما? ? instagram.com/gizmizco

 

 

?بلایی که کرونا سر پرستار ۴۳ ساله آورد!

?مایک شولتز، پرستار ۴۳ ساله بیمارستان ماساچوست عکس قبل و بعد خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد در مبارزه ۵۷ روزه با کرونا ۲۲ کیلوگرم وزن کم کرده است

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco