?قدرت کشندگی کرونا کم شده است …

    ?قدرت کشندگی کرونا کم شده است محبوب فر، اپیدمیولوژیست: ?ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده است. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کاسته شده است و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است. ?کرونا در آینده […]

 

 

?قدرت کشندگی کرونا کم شده است

محبوب فر، اپیدمیولوژیست:

?ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده است. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کاسته شده است و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است.

?کرونا در آینده به یک بیماری فصلی و بومی در کانون‌های انتشار بیماری تبدیل خواهد شد

? @GizmizTel ?