🔻بازداشت سركرده باند قاچاق دخت …

    🔻بازداشت سركرده باند قاچاق دختران ايرانى به اربيل 🔹سركرده بزرگترين باند قاچاق دختران ايرانى به اربيل عراق توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه دستگير شد./تسنیم 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

🔻بازداشت سركرده باند قاچاق دختران ايرانى به اربيل

🔹سركرده بزرگترين باند قاچاق دختران ايرانى به اربيل عراق توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه دستگير شد./تسنیم

🆔 @GizmizTel 💯