?بازگشت سقف تراکنش های بانکی ب …

    ?بازگشت سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی با توجه به عبور کشور از دوران اوج بيماری کرونا، از ابتدای خرداد سقف تراکنش های بانکی به شرح زير است: ?سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کيوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سه میلیون تومان […]

 

 

?بازگشت سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی

با توجه به عبور کشور از دوران اوج بيماری کرونا، از ابتدای خرداد سقف تراکنش های بانکی به شرح زير است:

?سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کيوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سه میلیون تومان در شبانه روز

?سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها به مبلغ یک میلیون تومان

?سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دویست هزار تومان

?تمدید کارت‌های بانکی پس از احراز هويت حضوری

? @GizmizTel ?